czw., 28/01/2021 - 09:35

Opublikowaliśmy dziś pierwszą listę rankingową w ramach Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)”. Do finansowania został skierowany jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Zobacz listę rankingową

Program „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)” został ogłoszony przez NAWA w dniu 1 czerwca 2020 r. Celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki naukowe poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. Pierwsza edycja konkursu została skierowana do naukowców z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Badacze mogli zaplanować we wnioskach Komponent badawczy obejmujący badania podstawowe, który jest finansowany przez NCN. 

Zespół oceniający NAWA wyłonił w konkursie pięć projektów zawierających Komponent badawczy. Przed rozpoczęciem realizacji projektów naukowcy, którzy zaplanowali Komponent badawczy, są zobligowani do złożenia do NCN wniosków o finansowanie tych badań w ramach Naboru. Wnioski podlegają w Centrum wyłącznie ocenie formalnej. Jest ona przeprowadzana w sposób ciągły, aż do momentu złożenia do NCN ostatniego z wniosków zwierających Komponent badawczy, który uzyskał finansowanie w programie „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)”. 

Lista nr 1 Komponentów badawczych finansowanych przez NCN w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)”