Zapowiedź konkursu na międzynarodowe projekty badawcze: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World


poniedziałek, 8 marca 2021

Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities, sieć współpracy utworzona przez agencje finansujące badania naukowe w obszarze nauk humanistycznych i społecznych z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Europy, ma przyjemność ogłosić trzeci w swym dorobku konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, w zakresie Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World. Jako agencja partnerska do nowego konkursu sieci T-AP przystąpi Narodowe Centrum Nauki, które kwotą 600 tys. euro sfinansuje wyłonione w konkursie polskie zespoły badawcze.

Cel i zakres konkursu

Pandemia COVID-19 jest poważnym kryzysem, który dotyka wszystkie aspekty życia: zdrowotny, społeczny, ekonomiczny, polityczny i kulturowy. Konkurs sieci T-AP pn. Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR) ma na celu odniesienie się do kluczowych luk w zrozumieniu dynamiki i złożoności średnio- i długoterminowego wpływu pandemii COVID-19 na życie społeczne. Zrozumienie powyższych powinno poszerzyć  wiedzę w zakresie sposobów łagodzenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 w wymiarze społecznym oraz wesprzeć odbudowę świata w post-pandemicznej rzeczywistości. Od wnioskodawców oczekuje się złożenia wniosku o finansowanie nowatorskiego, multidyscyplinarnego, istotnego dla rozwoju nauk humanistycznych i społecznych projektu, uwzględniającego co najmniej jeden z pięciu głównych obszarów konkursu:

  1. zmniejszanie słabości i nierówności,
  2. budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
  3. wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
  4. rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz
  5. zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym mediów).

Kwalifikowalność

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych, których kierownicy pochodzą z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku. Wnioskodawców zachęca się do konsultacji wniosków z krajowymi agencjami finansującymi.

Zaangażowanie w konkurs RRR planują następujące agencje finansujące badania naukowe**:

**Ostateczna decyzja w toku

***International Development Research Centre Canada zapewnia finansowanie dla naukowców z Belize, Boliwii, Kostaryki, Dominikany, Salwadoru, Ekwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui, Panamy, Paragwaju oraz Peru

Wstępny harmonogram konkursu

  
Ogłoszenie konkursu

12 kwietnia 2021 r.

Webinaria

Kwiecień i maj 2021 r.

 

Termin na złożenie obowiązkowego formularza Intention to Submit

31 maja 2021 r.

Zamknięcie naboru wniosków pełnych

30 czerwca 2021 r.

 

Decyzja o finansowaniu projektów

TBS

 

Początek realizacji zakwalifikowanych projektów1 marca 2022 r.

Ogłoszenie naboru wniosków do konkursu planowane jest na 12 kwietnia 2021 r. Niniejsza zapowiedź służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie nakłada na sieć T-AP oraz zaangażowane w konkurs RRR agencje finansujące badania naukowe żadnych zobowiązań. Zamieszczone w treści zapowiedzi informacje mogą ulec zmianie. Oficjalne ogłoszenie konkursu (Call for Proposals and additional information) zostanie opublikowane na stronach sieci T-AP (https://transatlanticplatform.com/) oraz NCN (https://ncn.gov.pl/).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

lub pracownikami NCN: