Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGHKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta
Wymagania:

- uczestnik studiów doktoranckich w zakresie biofizyki, biochemii lub nauk pokrewnych
- znajomość podstaw biofizyki i biochemii
- doświadczenie w analizie techniką HPLC i/lub GC
- dobra znajomość języka angielskiego
- zaradność, motywacja do pracy naukowej, duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą
- znajomość zagadnień dotyczących stresu oksydacyjnego i antyoksydantów (zalecane)

Opis zadań:

Izolacja, identyfikacja i analiza lipidów prenylowych oraz innych antyoksydantów (HPLC, GC, spektrofotometria), pomiary aktywności antyoksydacyjnej

Typ konkursu NCN: SONATA – NZ
Termin składania ofert: 15 maja 2017, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

W ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane jest stypendium naukowe w wysokości 750 zł miesięcznie na okres 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci zainteresowani pracą przy realizacji projektu proszeni są o przesłanie do dnia 15 maja 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: renata.szymanska@fis.agh.edu.pl następujących dokumentów:

- podania/listu motywacyjnego o przyznanie stypendium
- życiorysu wraz z informacją o dotychczasowych osiągnięciach naukowych (m.in. lista publikacji, udział w konferencjach, staże zagraniczne i krajowe, udział w innych projektach badawczych) oraz wyróżnień wynikających z prowadzonych badań
- listu rekomendacyjnego od dotychczasowego opiekuna naukowego

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 maja 2017 r.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Data dodania ogłoszenia: 2017-01-17 17:32:10

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy