Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w KatowicachKatowice, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student
Wymagania:

1. posiadanie stopnia zawodowego licencjat bądź inżynier, w dyscyplinie chemia, technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna oraz statusu studenta 1 lub 2 roku studiów II stopnia kierunku Chemia, Technologia Chemiczna lub nauk pokrewnych,
2. kandydat/kandydatka powinien/powinna posiadać umiejętność wyszukiwania informacji w bazach literatury naukowej,
3. mile widziane posiadanie dorobku naukowego z zakresu modelowania termodynamicznego, użycia równań stanu do opisu właściwości termodynamicznych fazy ciekłej,
4. kandydat/kandydatka powinien/powinna znać i posługiwać się językami programowania (Pascal, Matlab itp.),
5. mile widziany udokumentowany udział w konferencjach naukowych,
6. mile widziany udokumentowany udział w zajęciach z termodynamiki, termodynamiki statystycznej itp.,
7. dobra znajomość języka angielskiego,
8. predyspozycje do pracy naukowej.

Opis zadań:

Student będzie uczestniczył w realizacji projektu „Nowe doświadczalne i teoretyczne spojrzenie na właściwości termofizyczne skompresowanych cieczy. Termodynamiczne modelowanie równań stanu.”
Obszar prac: przegląd stanu literatury dotyczącej wykorzystania równań stanu do opisu termodynamiki fazy ciekłej. Praca z bazami danych. Analiza statystyczna zgromadzonych danych termofizycznych. Modelowanie, programowanie i modyfikacja równań stanu wykorzystujących teorię fluktuacji do opisu fazy ciekłej w warunkach wysokiego ciśnienia.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 3 listopada 2017, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Kandydatkę/Kandydata wyłonioną/wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia Kierownik Projektu, na okres 11 miesięcy. Stypendium studenckie wynosi 1000 zł/m-c.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. Podanie,
2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu studiów /zatrudnienia,
3. Kopia dyplomu licencjata / inżyniera,
4. Spis publikacji i wystąpień konferencyjnych, udokumentowanie innych osiągnięć naukowych - wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród, warsztatów, szkoleń,
5. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
6. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

Zainteresowanych kandydatów proszę o przesłanie CV wraz z wymaganą dokumentacją (z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”) na adres emailowy: miroslaw.chorazewski@us.edu.pl do dnia 3 listopada 2017 roku.

Data dodania ogłoszenia: 2017-10-04 12:29:37

« wróć do ofert pracy