Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Fundacja Rozwoju Edukacji ElektronicznejWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta
Wymagania:

- bycie słuchaczem prawniczych studiów doktoranckich (lub dziedzina pokrewna)
- wykształcenie wyższe prawnicze
- biegłość w technologiach informatycznych
- zainteresowanie technologiami typu WCAG 2.0
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- umiejętność pracy w zespole z osobami niepełnosprawnymi
- własne osiągnięcia naukowe mile widziane

Opis zadań:

Podstawowym zadaniem doktoranta będzie przeprowadzenie prac badawczych z zakresu prawa w projekcie „Model udostępniania treści w Internecie osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i międzynarodowym oraz zasadami WCAG 2.0.”
Doktorant będzie odpowiedzialny za m.in. analizę ram prawych dotyczących dostępności w Polsce, prawie unijnym i prawie międzynarodowym, przygotowanie porównawczej analizy prawodawstwa oraz orzecznictwa w Polsce, UE oraz w prawie międzynarodowym, ą analizę zagadnień dostępności treści dla osób niepełnosprawnych w prawie autorskim.
Ponadto, doktorant w czasie projektu przeprowadzi analizę Web Content Accessibility Guidelines v. 2.0 z perspektywy obowiązującego prawa, a także inne standardy techniczne stosowane w tym zakresie i wesprze zespół projektowy w prowadzeniu empirycznej analizy stron www oraz kierownika projektu w tworzeniu modelu odpowiedzialności za ich naruszenie.
Do zadań doktoranta należeć będzie także praca organizacyjna na rzecz jednostki zatrudniającej.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS –
Termin składania ofert: 15 grudnia 2017, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranckie na 36 miesięcy od 1 stycznia 2018.
Osoba zatrudniona w projekcie nie może pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN.

Dodatkowe informacje:

1. Oczekiwane jest przygotowanie pracy doktorskiej obejmującej wybrane zagadnienia analizowane w trakcie prowadzenia badań.
2. Przystępując do konkursu należy dostarczyć:
- życiorys naukowy,
- kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
- wykaz publikacji i osiągnięć naukowych,
- jeden lub więcej listów polecających od naukowców znających Kandydata wraz z danymi kontaktowymi do osób polecających,
- własne informacje kontaktowe.
3. Przez wzgląd na fakt, iż projekt zakłada pracę z osobami niepełnosprawnymi doktorant będzie musiał wykazać się szczególną wrażliwością w tej materii.
4. Zachęcamy do składania wniosków przez osoby niepełnosprawne, w tym przez osoby niewidzące.
5. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data dodania ogłoszenia: 2017-12-04 19:15:57

« wróć do ofert pracy