Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Archeologii - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - Uniwersytet WrocławskiWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant- stypendysta
Wymagania:

1. kandydat jest studentem studiów III stopnia w obszarze archeologii ( st. doktoranckie)
2. wysoka, udokumentowana średnia ocen ze studiów
3. doświadczenie w analizie paleolitycznych artefaktów kamiennych
4. doświadczenie w obsłudze sprzętu pomiarowego ( tachimetr elektroniczny)
5. udział /doświadczenie w badaniach terenowych archeologicznych stanowisk paleolitycznych
6. dobra znajomość obsługi programów MS Access i Excel, GIS w typie QGIS lub ArcGIS
7. dobra znajomość języków obcych, w tym języka angielskiego

Opis zadań:

1. Udział w klasyfikacji zabytków kamiennych
2. Udział w studiach rekonstrukcji procesu produkcji wyrobów kamiennych (analizy składankowe)
3.Przygotowanie dokumentacji do wykonania analiz geometryczno-morfologicznych
4. Gromadzenie danych metrycznych i morfologicznych
5. Udział w badaniach archeologicznych

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 1 marca 2018, 10:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

stypendium naukowe w wysokości 2 800 zł, wypłacane przez okres 25 miesięcy ( planowane rozpoczęcie od 1 kwietnia 2018r. )

Dodatkowe informacje:

Kandydaci powinni przesłać następujące dokumenty:
- CV naukowe zawierające opis dotychczasowej działalności naukowej, osiągnięć naukowych oraz listę publikacji
- odpis dyplomu magisterskiego
- list motywacyjny
- krótki opis dotychczasowego udziału w badaniach naukowych oraz najbliższych planów badawczych ( maks. 500 słów )
- list rekomendacyjny samodzielnego pracownika naukowego
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

Zgłoszenia prosimy przesyłać w postaci plików pdf na adres:
andrzej.wisniewski@uwr.edu.pl

Termin składania ofert: 1.03.2018r.
Termin ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej: 2.03.2018r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5.03.2018r.

dodatkowe informacje : karolina.markiewicz@uwr.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2018-01-30 12:54:29

« wróć do ofert pracy