Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Matki i DzieckaWarszawa , Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta (magistrant/maistrantka)
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić studenci studiów II-go stopnia o kierunku informatyka.
Profil kandydata: Programowanie w języku R. Znajomość środowiska Linux. Dobra znajomość języka angielskiego. Samodzielność, dobra organizacja pracy oraz komunikatywność. Mile widziane ukończenie przedmiotów MBI, INGE, MPB.

Opis zadań:

Stypendysta będzie uczestniczyć w realizacji projektu naukowego poświęconego poszukiwaniu nowych czynników genetycznych powiązanych z ryzykiem przewlekłego zapalenia trzustki za pomocą sekwencjonowania całoeksomowego. Jest to projekt interdyscyplinarny prowadzonym w Instytucie Matki i Dziecka we współpracy z Instytutem Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Do zadań stypendysty będzie należało opracowanie nowych algorytmów bioinformatycznych służących do analizy danych całoegzomowych pacjentów.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 maja 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Okres zatrudnienia: 12 miesięcy
Wymiar czasu: co najmniej 60h/miesiąc
Wynagrodzenie: 1500 PLN miesięcznie (nieopodatkowane stypendium).

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV (w tym osiągnięcia naukowe) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, listu motywacyjnego oraz kopii dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego (ewentualnie zaświadczenia o uzyskanym tytule) do kierownika projektu, t.j. dr.n.med Agnieszka Rygiel (agnieszka.rygiel@imid.med.pl) do dnia 15.05.2019. Po otrzymaniu zgłoszeń skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Data dodania ogłoszenia: 2019-03-28 10:43:05

« wróć do ofert pracy