Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Psychologii, Uniwersytet JagiellońskiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendium naukowe dla młodych naukowców
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które są uczestnikami co najmniej 4-go roku studiów stacjonarnych lub
niestacjonarnych (albo studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia) z zakresu psychologii
(por: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf).
Kryteria kwalifikacyjne:
- Rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego.
- Bardzo dobra znajomość metodologii eksperymentalnych badań behawioralnych i
psychofizjologicznych (z naciskiem na badania EEG/ERP).
- Bardzo dobra znajomość zagadnień teoretycznych w zakresie problematyki uwagi, ze szczególnym
uwzględnieniem paradygmatu neuronalnych sieci uwagi.
- Doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań behawioralnych oraz badań elektrofizjologicznych
z pomiarem EEG/ERP, zwłaszcza w paradygmacie eksperymentalnego pomiaru neuronalnych sieci
uwagi.
- Umiejętność analizy statystycznej wyników behawioralnych i EEG w programach SPSS i JASP.
- Umiejętność przetwarzania i analizy danych EEG/ERP w programie BrainVision Analyzer (2.0).
- Umiejętność lokalizacji neuronalnych źródeł potencjałów wywołanych za pomocą metody
obrazowania elektrofizjologicznego sLORETA
- Biegłość w obsłudze programów Microsoft Excel, SPSS, BrainVision Analyzer, oraz sLORETA.
- Umiejętność tworzenia komputerowych procedur eksperymentalnych w środowisku
programistycznym Python/PsychoPy.
- Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
- Wysoka motywacja do pracy.
- Pracowitość i samodyscyplina.
- Umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Zakres obowiązków stypendysty będzie obejmował realizację zadań projektowych zgodnie z wnioskiem
grantowym, a w szczególności:
 Metodologiczne, techniczne i merytoryczne przygotowanie badań z pomiarem EEG. Przygotowanie
komputerowych zadań eksperymentalnych. Udział w realizacji badań pilotażowych i badań właściwych.
 Przetwarzanie i przygotowanie danych behawioralnych, EEG i do analiz. Statystyczna analiza wyników
behawioralnych i EEG. Opracowanie teoretyczne wyników badań i ich interpretacja.
 Analizy mające na celu lokalizację neuronalnych źródeł potencjałów wywołanych za pomocą metody
obrazowania elektrofizjologicznego sLORETA.
 Przygotowanie prezentacji konferencyjnych i prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych.
 Przygotowanie, pisanie i publikowanie artykułów.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 11 października 2019, 00:00
Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

Stypendium będzie przyznawane na podstawie umowy o stypendium przez 48 miesięcy. Bezpośrednim
przełożonym będzie kierownik projektu dr Dariusz Asanowicz.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Instytutu Psychologii UJ, Kraków, ul. Ingardena
6, p. 3.24, następujące dokumenty:
1. podanie.
2. list motywacyjny.
3. życiorys uwzgledniający informacje o spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacyjnych oraz
informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach,
doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą,
warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych (por:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf).
4. zaświadczenie o uczestnictwie w studiach z zakresu psychologii.
5. wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych (

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-12 11:25:59

« wróć do ofert pracy