Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński - Collegium MedicumKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-doc (2 etaty)
Wymagania:

DLA KOGO?

Poszukujemy 2 osób z tytułem doktora nauk biologicznych, biotechnologicznych lub pokrewnych zainteresowanych realizacją projektu badawczego w Zakładzie Transplantologii, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii na wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kandydaci powinni posiadać co najmniej 4-letnie udokumentowane doświadczenie (publikacje) w biologii molekularnej lub biologii komórki lub neurobiologii.

Wymagania:

- doświadczenie w badaniach molekularnych
- doświadczenie w badaniach na modelach zwierzęcych
- silna motywacja do pracy naukowej
- duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą
- gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności
- umiejętność samodzielnego prowadzenia badań
- gotowość do aktywnego udziału w konferencjach
- dyspozycyjność
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Opis zadań:

Analizy molekularne transkryptomu, proteomu i sekretomu. Hodowla i różnicowanie komórek iPS. Modyfikowanie linii komórkowych MSC i iPS z wykorzystaniem techniki CRISPR/Cas9. Ustanowienie organotypowych hodowli mózgu i prowadzenie eksperymentów we wspólnej hodowli z komórkami macierzystymi. Testowanie wpływu określonych białek na fizjologię neuronów. Przeprowadzanie eksperymentów na zwierzęcych modelach padaczki. Przeszczepianie komórek z wykorzystaniem stereotaksji. Przeprowadzanie testów behawioralnych, motorycznych oraz monitorowanie EEG. Analiza wyników. Przygotowanie manuskryptów.

Cel zatrudnienia:

Uszkodzenie struktur mózgu prowadzi do niepełnosprawności oraz zaburzeń neurologicznych pacjenta. Stosowane obecnie sposoby leczenia nie przynoszą̨̨ oczekiwanych rezultatów. Celami projektu jest określenie skuteczności działania komórek macierzystych i immunomodulacji w badaniach in vitro oraz in vivo.
Projekt ma za zadanie po pierwsze określenie profilu białek wydzielanych przez komórki macierzyste, które mogą mieć działanie neuroprotekcyjne, stymulujące neurogenezę i angiogenezę. Po drugie, w projekcie ocenie poddana będzie skuteczność zastosowania komórek macierzystych i imunomodulacji w hamowaniu neurodegeneracji oraz stymulacji procesów regeneracyjnych.
Proponowane w projekcie badania, pozwolą na ocenę skuteczności wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego oraz na poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za procesy regeneracyjne. Uzyskane wyniki pozwolą na opracowanie nowych sposobów leczenia pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, opartych o terapie komórkowe.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 maja 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Czas trwania: 24 miesiące
Warunki zatrudnienia: około 5 500 zł netto (10 000 zł brutto/brutto)

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- CV
- list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
- listę publikacji
- 3 listy referencyjne
- kopię dyplomu
– informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)
https://nauka.cm-uj.krakow.pl/cm/uploads/2020/01/Klauzula-informacyjna-i-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx
– oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Narodowe Centrum Nauki (podpisany skan)
https://nauka.cm-uj.krakow.pl/cm/uploads/2020/01/Os%CC%81wiadczenie-osoby-zatrudnianej-na-stanowisko-post-doc.docx

Kontakt:
mmajka@cm-uj.krakow.pl

Data dodania ogłoszenia: 2020-01-10 10:24:57

« wróć do ofert pracy