Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński - Collegium MedicumKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta – doktorant (2 etaty)
Wymagania:

Poszukujemy 2 osób z tytułem magistra nauk biologicznych, biotechnologicznych lub pokrewnych albo osób na ostatnim roku 2-letnich studiów magisterskich zainteresowanych realizacją projektu badawczego w Zakładzie Transplantologii, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w projekcie jest dostanie się do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego na zgłoszony przez kierownika projektu temat badawczy.

CEL STYPENDIUM

Uszkodzenie struktur mózgu prowadzi do niepełnosprawności oraz zaburzeń neurologicznych pacjenta. Stosowane obecnie sposoby leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Celami projektu jest określenie skuteczności działania komórek macierzystych i immunomodulacji w badaniach in vitro oraz in vivo.

Projekt ma za zadanie po pierwsze określenie profilu białek wydzielanych przez komórki macierzyste, które mogą mieć działanie neuroprotekcyjne, stymulujące neurogenezę i angiogenezę. Po drugie, w projekcie ocenie poddana będzie skuteczność zastosowania komórek macierzystych i imunomodulacji w hamowaniu neurodegeneracji oraz stymulacji procesów regeneracyjnych.

Proponowane w projekcie badania pozwolą na ocenę skuteczności wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego oraz na poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za procesy regeneracyjne. Uzyskane wyniki pozwolą na opracowanie nowych sposobów leczenia pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, opartych o terapie komórkowe.Pozwoli to na poznanie mechanizmów leżących u podstaw RMS. W przyszłości nasze badania mogą stworzyć możliwość opracowania narzędzi terapeutycznych, które mogą być stosowane w badaniach klinicznych.Wymagania:

– duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą

– silna motywacja do pracy naukowej

– gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności

– gotowość do aktywnego udziału w konferencjach

– dyspozycyjność

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Analizy molekularne transkryptomu, proteomu i sekretomu. Hodowla i różnicowanie komórek iPS. Modyfikowanie linii komórkowych MSC i iPS z wykorzystaniem techniki CRISPR/Cas9. Ustanowienie organotypowych hodowli mózgu i prowadzenie eksperymentów we wspólnej hodowli z komórkami macierzystymi. Testowanie wpływu określonych białek na fizjologię neuronów. Przeprowadzanie eksperymentów na zwierzęcych modelach padaczki. Przeszczepianie komórek z wykorzystaniem stereotaksji. Przeprowadzanie testów behawioralnych, motorycznych oraz monitorowanie EEG. Analiza wyników. Przygotowanie manuskryptów.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 30 czerwca 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Czas trwania: 36-48 miesięcy
Wysokość stypendium: 2000 – 2500 PLN netto

Dodatkowe informacje:

Termin składania ofert: 30 czerwca 2020.
Preferowana data rozpoczęcia pracy: 1 października 2020.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– CV
– list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
– 2 listy referencyjne
– Listę publikacji
– Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)
https://nauka.cm-uj.krakow.pl/cm/uploads/2020/01/Klauzula-informacyjna-i-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-2.doc
– Wniosek o przyznanie stypendium (podpisany skan)
https://nauka.cm-uj.krakow.pl/cm/uploads/2020/01/Wniosek-o-przyznanie-stypendium.docx
– Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Narodowe Centrum Nauki (podpisany skan)
https://nauka.cm-uj.krakow.pl/cm/uploads/2020/01/O%C5%9Bwiadczenie-o-spe%C5%82nianiu-warunk%C3%B3w-wymaganych-przez-NCN.doc

Kontakt:
mmajka@cm-uj.krakow.pl

Data dodania ogłoszenia: 2020-01-17 10:45:12

« wróć do ofert pracy