Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Centrum Fizyki Teoretycznej PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: adiunkt
Wymagania:

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko typu “post-doc” (adiunkt) z zakresu kosmologii obliczeniowej w Centrum Fizyki Teoretycznej (CFT) PAN w Warszawie do pracy przy projekcie badawczym "LUSTRE - Local UniverSe Tests of gRavity and dark Energy" prowadzonym przez dr. hab. Wojciecha Hellwinga, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Projekt będzie realizowany w międzynarodowej współpracy i kooperacji z grupą prof. Noama Libeskinda z AIP Instytutu Leibniza w Poczdamie.
Zwyciężczyni lub zwycięzca konkursu będzie brać udział w pracach Grupy Kosmologii Obliczeniowej CFT PAN, koncentrując się na projektowaniu, prowadzeniu i wdrażaniu nowatorskich testów teorii Ciemnej Energii i Zmodyfikowanej Grawitacji w oparciu o modelowanie własności Lokalnej Grupy galaktyk i pobliskiego Wszechświata. Grupa kładzie szczególny nacisk na opracowanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania symulacyjnego (N-ciałowego i hydro) oraz prowadzenie i analizę dużych kosmologicznych symulacji komputerowych. Wybrany kandydat będzie mieć również możliwość korzystania z bliskich powiązań grupy z konsorcjami DESI, LSST i KiDS.

Opis zadań:

Poszukujemy kandydatek i kandydatów z tytułem doktora (przyznanym nie wcześniej niż w 2012 roku*) w dziedzinie astronomii, fizyki lub nauk obliczeniowych, z doświadczeniem w N-ciałowych kosmologicznych symulacjach komputerowych i opracowywaniu sztucznych katalogów galaktyk. Początkowy okres zatrudnienia wynosi na dwa lata, z możliwością przedłużenia na trzeci rok, pod warunkiem uzyskania zadowalających wyników.

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN – ST
Termin składania ofert: 31 marca 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Zainteresowani kandydaci powinni przesłać list motywacyjny, krótką charakterystykę swoich dotychczasowych i planowanych badań (maks. 4 strony), życiorys naukowy oraz listę swoich publikacji, w jednym pliku pdf na adres rekrutacja@cft.edu.pl z obowiązkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
w tytule e-maila proszę dodać numer referencyjny: WH/01/2020
Kandydaci powinni również uzyskać trzy listy referencyjne wysłane niezależnie na ten sam adres e-mail. Wnioski złożone będą w pełni rozpatrzone, jednak oferta pozostanie aktualna do czasu obsadzenia oferowanego stanowiska. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z dr. hab. Wojciechem Hellwingiem (hellwing@cft.edu.pl ).
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://whellwing.weebly.com/lustre.html

Dodatkowe informacje:

1. Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Centrum Fizyki Teoretycznej PAN reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Warszawie Al. Lotników 32/46. Z Administratorem możesz się skontaktować, posługując się z jedną z form kontaktu udostępnionych na stronie: http://www.cft.edu.pl/

2. Inspektor Ochrony Danych
Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
Z Inspektorem możesz się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@cft.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2020-01-24 14:47:18

« wróć do ofert pracy