Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w BiałymstokuBiałystok, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta
Wymagania:

1)magister historii
2)zainteresowania badawcze w zakresie historii historiografii - historii idei - historii kultury epoki nowożytnej (XVI-XVII wiek)
3)znajomość łaciny

Opis zadań:

Zadania związane są z realizacją finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki projektu badawczego pt.: "Nie tylko sarmatyzm. Dzieje mityczne i fantazje w skandynawskiej historiografii nowożytnej", realizowanego zgodnie z umową nr UMO-2018/29/B/HS3/01023 z dnia 04.02.2019 r.
Do zadań stypendysty należeć będą:
1)kwerendy krajowe - poszukiwanie źródeł i opracowań dotyczących skandynawskiej historiografii nowożytnej
2)opracowanie wybranych dzieł historycznych polskich i skandynawskich w języku łacińskim

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 13 kwietnia 2020, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

przedstawienie dokumentacji poświadczającej zainteresowania badawcze (np. temat pracy magisterskiej, opinia promotora, publikacje)
przedstawienie dokumentacji poświadczającej znajomość łaciny
stpendium 2 tys. miesięcznie do chwili zakończenia trwania grantu (luty 2022)

Dodatkowe informacje:

Dokumentację należy przesłać na adres:
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych; Pl. NZS 1, Białystok 15-420, i nazwisko:
kontakt: k.szelagowska@ueb.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2020-02-14 14:03:58

« wróć do ofert pracy