Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet SWPSWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta/ka (2 etaty)
Wymagania:

Wymagania:

Posiadanie tytułu magistra psychologii lub statusu studenta V roku studiów magisterskich (na kierunku psychologia);
Biegła znajomość języka angielskiego;
Posiadanie min. rocznego doświadczenia w pracy badawczej;
Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii poznawczej, oceniania i podejmowania decyzji, emocji, motywacji;
Bardzo dobra znajomość metodologii badań psychologicznych i metod analizowania danych (np. analiza regresji; analiza mediacji/moderacji);
Gotowość do pracy w weekendy.

Opis zadań:

Zadania:

Współpraca z całym zespołem badawczym we wszystkich etapach realizacji projektu;
Regularny udział w spotkaniach zespołu badawczego;
Regularna praca własna w jednostce (Wydział Psychologii we Wrocławiu);
Udział w projektowaniu i realizacji badań zaplanowanych w opisie projektu;
Tworzenie własnych pomysłów badawczych mieszczących się w tematyce projektu;
Samodzielne realizowanie badań, analiza danych, przygotowywanie raportów;
Udział w przygotowywaniu publikacji i wystąpień konferencyjnych;
Systematyczne prezentowanie postępów w pracy własnej podczas spotkań zespołu badawczego.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 30 kwietnia 2020, 00:00
Forma składania ofert: formularz rejestracyjny
Warunki zatrudnienia:

Wymagane dokumenty:

CV naukowe w języku angielskim zawierające w szczególności:
opis osiągnięć naukowych,
listę publikacji - również tych w przygotowaniu,
listę zrealizowanych badań,
potwierdzenie czynnego i biernego udziału w konferencjach naukowych,
listę nagród i osiągnięć zwłaszcza za pracę naukową,
opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części „wymagania”;
Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu Magistra lub statusu studenta V roku;
Skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
Mile widziane: referencje od pracownika naukowego, z którym kandydat/ka współpracuje lub współpracował/a.

Link do przesyłania aplikacji: https://tiny.pl/t6sqx

Oferujemy:

Umowę o stypendium na okres 36 miesięcy;
Wynagrodzenie w wysokości 3500 zł brutto;
Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

Osiągnięcia naukowe - 50% oceny końcowej;

Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań - 20% oceny końcowej;

Kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym - 30 % oceny końcowej.Skład komisji konkursowej:
Prof. Tomasz Zaleśkiewicz - Przewodniczący Komisji
Dr hab. Agata Gąsiorowska - Członek Komisji
Dr hab. Jakub Traczyk - Członek Komisji
Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz

Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.Termin nadsyłania aplikacji: 30.04.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.05.2020 r.

Data rozpoczęcia projektu: 01.10.2020 r.

Nazwa i opis projektu badawczego:

Wyobrażenia umysłowe i emocje a decyzje w warunkach ryzyka i niepewności. Wizualizowanie przyszłości jako narzędzie w podejmowaniu decyzji.

Podstawowym celem projektu jest zbadanie roli wyobrażeń umysłowych a podejmowaniem decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. W szczególności badane będą zależności między intensywnością i walencją wyobrażeń, nasileniem emocji, poznawczymi ocenami korzyści i zagrożeń, percepcją ryzyka i skłonnością do podejmowania ryzyka. Ważnym celem projektu jest empiryczna weryfikacja oryginalnego modelu teoretycznego IMRisk (Imagery Model of Risk), w którym zakłada się istnienie wzajemnych, cyrkularnych zależności między wymienionymi wyżej czynnikami.

Data dodania ogłoszenia: 2020-02-17 21:01:45

« wróć do ofert pracy