Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGHKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Wymagania:

Higher education in physics, material engineering, computer science,
nanotechnology or related domains, fluent in fortran / c or python, with
strong background in quantum mechanics, and solid state physics.

Kandydat musi zostać przyjęty do szkoły doktorskiej AGH.
https://www.agh.edu.pl/doktoranci/szkoly-doktorskie/szkola-doktorska-agh/rekrutacja-20202021/zasady-rekrutacji-20202021/

Opis zadań:

Realizacja pracy doktorskiej w ramach projektu "Elektrostatyczne kropki kwantowe w dwuwymiarowych warstwach czarnego fosforu"

Typ konkursu NCN: PRELUDIUM BIS – ST
Termin składania ofert: 10 sierpnia 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktorskie Preludium BIS, 4 lata, 5 tysięcy przed oceną śródokresową, 6 tysięcy PLN po ocenie. Projekt obejmuje koszty udziału w konferencjach. Przewidywany 6 miesięczny staż w Antwerpii finansowany przez NAWA.

Dodatkowe informacje:

Kontakt: email: bszafran@agh.edu.pl

Wymagane dokumenty w formie elektronicznej:
- CV z uwzględnieniem zainteresowań naukowych
- list motywacyjny
- kopię pracy magisterskiej lub opis zawartości pracy
- ewentualne listy referencyjne proszę kierować pod ten adres

Data dodania ogłoszenia: 2020-06-10 09:08:52

« wróć do ofert pracy