Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii NaukSopot, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-doc
Wymagania:

- ukończony doktorat z zakresu nauk przyrodniczych
- biegła znajomość języka angielskiego
- doświadczenie w pracy z polarną mikrofauną oraz umiejętność jej identyfikacji
- znajomość przetwarzania i analizy danych
- znajomość analiz wieloczynnikowych (np. PCA, nMDS)

Opis zadań:

- zbiór próbek mikrofauny na wybrzeżach Spitsbergenu wraz z ich analizą oraz opracowaniem w formie możliwej do przesłania do redakcji czasopisma naukowego
- przygotowanie współautorskiej przeglądowej publikacji o zasiedleniu litoralu arktycznego w kontekście zmian klimatycznych
- prezentacja wyników na spotkaniach międzynarodowych

Typ konkursu NCN: DAINA – NZ
Termin składania ofert: 14 maja 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na 12 miesięcy, 10 000 PLN / miesiąc (brutto/brutto).
Planowane rozpoczęcie pracy – 1 czerwiec 2021 r.

Dodatkowe informacje:

Oferty proszę przesłać na adres office@iopan.pl lub pocztą na adres siedziby Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.
W tytule maila lub na kopercie proszę dopisać: Konkurs_ADAMANT

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny skierowany do Kierownika Projektu prof. dr. hab. Jana Marcina Węsławskiego
- życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć
- kopia dyplomu doktora nauk przyrodniczych
- udokumentowany dorobek w zakresie publikacji naukowych i prezentacji na konferencjach międzynarodowych, świadczący o samodzielności naukowej
- podpisana klauzula zgody o przetwarzaniu danych osobowych/podpisany skan: http://www.iopan.pl/praca/KLAUZULA_ZGODY.pdf ( klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: http://www.iopan.pl/praca/INFORMACJE_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBOWYCH.pdf )

Data dodania ogłoszenia: 2021-03-02 14:40:45

« wróć do ofert pracy