To jest wersja archiwalna z dnia 15.04.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja sekcji, dodanie rozporządzeń ministra, zarządzeń dyrektora

Status prawny

Narodowe Centrum Nauki, powołane w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, poz. 617, z późn. zm.), jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146, z późn. zm.). Celem Narodowego Centrum Nauki jest wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Podstawa prawna działalności Narodowego Centrum Nauki

Ustawy:

Rozporządzenia:Opublikował: Jakub Piotrowski
Wytworzył: Sebastian Szytuła
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2022
Dokument z dnia: 07.12.2010
Wersja aktualna tej strony
Wersja do druku