To jest wersja archiwalna z dnia 16.02.2018, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu

Praca: Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków nr ref. UP/ZSOW/10/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja spraw związanych ze współpracą z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji

Zadania szczegółowe:

 • tworzenie oraz aktualizacja specyfikacji technicznych dla systemów związanych z obsługą wniosków;
 • konfiguracja i utrzymanie aplikacji obsługujących wnioski i projekty badawcze;
 • zarządzanie modernizacjami konfiguracji systemu obsługi wniosków w celu zapewnienia ich merytorycznej obsługi;
 • wsparcie pracowników Centrum w zakresie użytkowania systemu obsługi wniosków;
 • tworzenie i zarządzanie systemem raportowania w oparciu o system bazodanowy;
 • wykonywanie innych zleconych przez przełożonego zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego bądź pokrewnego,
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • biegłej znajomości narzędzi MS Office (Word, Excel),
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dokładności i rzetelności,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • wysokiej kultury osobistej.

Doświadczenie w pracy z systemami informatycznym jak również znajomość systemu ZSUN/OSF będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 2 marca 2018 r.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 24.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 marca 2018 r.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 16-02-2018
Data udostępnienia w BIP: 16-02-2018
Data ostatniej aktualizacji: 13-03-2018

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 16.02.2018