Zastosowanie metody cosine quantogram do analizy metrologicznej kompleksu Machu Picchu

  • Kierownik projektu: mgr inż. arch. Anna Kubicka, Politechnika Wrocławska; Wydział Architektury
  • Tytuł projektu: Zastosowanie metody cosine quantogram do analizy metrologicznej kompleksu Machu Picchu
  • Konkurs: ETIUDA 3, ogłoszony 15 grudnia 2014 r.
  • Panel: HS 3
Fragment ruin Machu Pichu

Badania nad funkcjonowaniem podstawowej jednostki miary przy wnoszeniu obiektów architektury i zespołów urbanistycznych obejmowały dotąd głównie obszar kultury śródziemnomorskiej. W związku z tym, przeanalizowanie planów indywidualnych budynków i infrastruktury komunikacyjnej kompleksu Machu Picchu byłoby pierwszym tego typu działaniem, które znacznie poszerzy zakres naszej wiedzy na temat planowania i konstruowania inkaskiej zabudowy rezydencjonalnej i publicznej.

Celem prowadzonych badań jest weryfikacja hipotezy o funkcjonowaniu jednego imperialnego systemu miar długości, którym posługiwali się Inkowie podczas rozmierzania planu kompleksu Machu Picchu. Potwierdzenie tej hipotezy będzie świadczyć o tym, że inwestycja powszechnie wiązana z Inką Pachacuti była nadzorowana przez imperialnych inżynierów, którzy posługiwali się narzuconym z góry systemem miar. Równocześnie interesująca będzie falsyfikacja tej hipotezy wskazująca, że poszczególne grupy okresowo pracujących robotników (mitayoq) sprowadziły ze sobą nie tylko lokalną tradycję obróbki kamienia, ale również i lokalne miary.

Rekonstrukcja wyglądu fragmentu kompleksu Machu Picchu

Wyniki laserowego skanowania 3D kompleksu Machu Picchu (w posiadaniu Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D Politechniki Wrocławskiej w postaci chmury punktów 3D ) dostarczą niezbędnych, precyzyjnych danych wyjściowych z obszaru indywidualnych budynków i ich elementów, a także systemu dróg i tarasów. Projekt badawczy zakłada, że użycie statystycznych metod (cosine quantogram, Monte Carlo) pozwoli otrzymać najbardziej miarodajne wyniki. Uzyskane wyniki staną się również istotnym źródłem informacji dla historyków i historyków architektury, ponieważ źródła pisane na temat funkcjonowania imperium inkaskiego, jakimi dosypujemy, są w znacznej mierze wtórne i dotyczą dopiero XVI w.

Przygotowywana praca doktorska ma istotne znaczenie dla świadomości rozwoju cywilizacyjnego imperium inkaskiego, które regulowało aktywność aż ok. 10-milionowej społeczności zarządzanej przez około 100-tysięczną kastę. Wyniki badań z obszaru kompleksu Machu Picchu, którymi zainteresowane są władze Narodowego Parku Archeologicznego umożliwią rozpoznanie jednego z elementów systemu funkcjonowania tego złożonego organizmu społecznego.


Mgr inż. arch. Anna Kubicka

mgr inż. arch. Anna Kubicka

Doktorantka w Katedrze Historii Architektury Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem prof. Jacka Kościuka i prof. Mariusza Ziółkowskiego. Studiowała historię i archeologię na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz architekturę ze specjalizacją ochrona zabytków ma Wydziale Architektury. Swoje zainteresowania naukowe z zakresu historii architektury łączy z badaniami terenowymi z obszaru kultur prekolumbijskich i kultury śródziemnomorskiej.

 

 

Data publikacji: 27.08.2015