Zgromadzenie Plenarne KRASP


czwartek, 8 czerwca 2017

W dniach 8 i 9 czerwca prof. Janusz Janeczek, Przewodniczący Rady NCN, oraz prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wzięli udział w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich we Wrocławiu.