Polish-German Science Meeting


środa, 27 lutego 2019

Dwudziestego siódmego lutego 2019 r. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyło się Polish-German Science Meeting zorganizowane wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). W spotkaniu, oprócz gospodarzy, wzięli udział przedstawiciele Max-Planck-Gesellschaft (MPG), German Rectors' Conference (HRK), Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS), Herder Institute for Historical Research on East Central Europe - Institute of the Leibniz Association, Alexander von Humboldt Foundation (AvH), Ambasady Niemiec w Warszawie, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).