Udział prof. Zbigniewa Błockiego i prof. Janusza Janeczka w spotkaniu szefów instytucji podległych MNiSW


piątek, 21 września 2018

Dwudziestego pierwszego września prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki wzięli udział w spotkaniu przewodniczących rad oraz dyrektorów agencji i instytucji podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odbyło się w gmachu MNiSW w Warszawie.