Udział dyrektora NCN w walnym zgromadzeniu Science Europe


wtorek, 29 stycznia 2019

W dniach 29-30 stycznia 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki wziął udział w walnym zgromadzeniu Science Europe, które odbyło się w Brukseli.