Udział dyrektora NCN w posiedzeniu KRPUT


piątek, 22 lutego 2019

W dniach 21-23 lutego 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, które odbyło się w Częstochowie.