Udział zastępcy dyrektora NCN w posiedzeniu KRUP


piątek, 22 marca 2019

W dniach 21-22 marca 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które odbyło się w Łodzi.