Udział dyrektora NCN w 3rd Interdisciplinary FNP Conference


piątek, 12 kwietnia 2019

W dniach 11-12 kwietnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wziął udział w panelu Open Access 3rd Interdisciplinary FNP Conference w Warszawie.