Udział dyrektora NCN w spotkaniu Science Europe


czwartek, 16 maja 2019

W dniach 16-17 maja 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wziął udział w zgromadzeniu ogólnym Science Europe, które odbyło się w Brukseli.