Udział zastępcy dyrektora NCN w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki


piątek, 17 maja 2019

W dniach 16-17 maja 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wziął udział w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki KRUP, które odbyło się na Uniwersytecie w Białymstoku.