Wdział dr hab. Joanny Wolszczak-Derlacz w NKN Forum


poniedziałek, 20 maja 2019

Dwudziestego maja 2019 r. dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz wzięła udział w debacie „Kształcenie” w ramach NKN Forum w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.