Udział przewodniczącej Rady NCN w spotkaniu europejskiego komitetu naukowego RECFA


piątek, 24 maja 2019

Dwudziestego czwartego maja 2019 r. prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Nauki wzięła udział w spotkaniu europejskiego komitetu naukowego Restricted European Committee for Future Accelerators (RECFA). Spotkanie odbyło się w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.