Udział zastępcy dyrektora NCN w spotkaniu z przedstawicielami NCBR


środa, 29 maja 2019

Dwudziestego dziewiątego maja 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wziął udział w spotkaniu roboczym z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które odbyło się w Warszawie.