Udział dyrektora i przewodniczącej Rady NCN w posiedzeniu prezydium i zgromadzeniu plenarnym KRASP


czwartek, 30 maja 2019

W dniach 30-31 maja prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN oraz prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN wzięli udział w posiedzeniu prezydium oraz zgromadzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), które odbyły się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.