Udział dyrektora i przewodniczącej Rady NCN w posiedzeniach KRASP


piątek, 31 maja 2019

W dniach 30-31 maja 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN oraz prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN wzięli udział w posiedzeniu plenarnym oraz posiedzeniu prezydium i zgromadzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), które odbyły się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.