Udział dyrektora i przewodniczącej Rady NCN w posiedzeniu Rady Młodych Naukowców


środa, 11 września 2019

Jedenastego września 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN oraz prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN wzięli udział w posiedzeniu Rady Młodych Naukowców, które odbyło się na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.