Udział zastępcy dyrektora NCN w spotkaniu grupy roboczej w MNiSW


piątek, 13 września 2019

Trzynastego września 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wziął udział w spotkaniu grupy roboczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.