Udział dyrektora i zastępcy dyrektora NCN w obchodach Dnia Jedności Niemiec


wtorek, 1 października 2019

Pierwszego października 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN oraz dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wzięli udział w obchodach Dni Jedności Niemiec zorganizowanych przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.