Udział dyrektora NCN w zgromadzeniu ogólnym Science Europe


wtorek, 15 października 2019

W dniach 14-15 października 2019 r. prog. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN wziął udział w zgromadzeniu ogólnym Science Europe w Brukseli.