Udział dyrektora NCN w spotkaniu z członkami Rady Naukowej ERC


wtorek, 22 października 2019

Dwudziestego drugiego października 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN wziął udział w spotkaniu z członkami Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), które odbędzie się w Krakowie. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Jagielloński.