Udział zastępcy dyrektora NCN w V Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji


wtorek, 19 listopada 2019

Dziewiętnastego listopada 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wziął udział w V Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji, które odbyło się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.