Udział zastępcy dyrektora NCN w Balu AGH


sobota, 11 stycznia 2020

Jedenastego stycznia 2020 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN, wziął udział w Balu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.