Udział dyrektora w zgromadzeniu ogólnym Rady Zarządzającej Science Europe


środa, 22 stycznia 2020

Dwudziestego drugiego stycznia 2020 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wziął udział w zgromadzeniu ogólnym Rady Zarządzającej Science Europe w Brukseli.