Udział zastępcy dyrektora NCN w posiedzeniu Senatu AGH


poniedziałek, 20 stycznia 2020

Dwudziestego stycznia 2020 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN, wziął udział w posiedzeniu Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z okazji uzyskania przez AGH statusu uczelni badawczej.