Udział dyrektora oraz kierownik Działu ds. Analiz i Ewaluacji NCN w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego


środa, 12 lutego 2020

W dniach 12-13 lutego 2020 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN oraz dr Anna Strzebońska, kierownik Działu ds. Analiz i Ewaluacji NCN wzięli udział w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego