Udział Głównego Księgowego NCN w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży


czwartek, 20 lutego 2020

Dwudziestego lutego 2020 r. Maciej Waiss, Główny Księgowy NCN, wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Warszawie.