Udział dyrektora i przewodniczącej Rady NCN w posiedzeniu Rady Młodych Naukowców


piątek, 6 marca 2020

Szóstego marca 2020 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN oraz prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN wzięli udział w posiedzeniu Rady Młodych Naukowców w Warszawie.