Telekonferencja z minister Anną Budzanowską oraz przedstawicielami MNiSW


wtorek, 10 marca 2020

Dziesiątego marca 2020 r. dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki, przewodnicząca Rady NCN prof. Małgorzata Kossowska, członek Rady NCN prof. Jacek Kuźnicki, kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej NCN Justyna Woźniakowska oraz kierowniczka zespołu ds. kontroli i audytu NCN dr Laura Bandura-Morgan wzięli udział w telekonferencji z minister Anną Budzanowską oraz przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie odbyło się w Warszawie.