Udział dyrektora i przewodniczącej Rady NCN w spotkaniu z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego


piątek, 15 maja 2020

Piętnastego maja 2020 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN i prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN wzięli udział w zdalnym spotkaniu z Wojciechem Murdzkiem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.