pt., 15/05/2020 - 00:00

Piętnastego maja 2020 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN i prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN wzięli udział w zdalnym spotkaniu z Wojciechem Murdzkiem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.