Udział zastępcy dyrektora oraz członkini Rady NCN w spotkaniu w Agencji Badań Medycznych


wtorek, 21 lipca 2020

Dwudziestego pierwszego lipca 2020 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN oraz prof. Anetta Undas, Członkini Rady NCN w ramach współpracy NCN-ABM wzięli udział w spotkaniu w Agencji Badań Medycznych w Warszawie.