Udział dyrektora w wideokonferencji Science Europe Governing Board


piątek, 5 lutego 2021

Piątego lutego 2021 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN wziął udział w wideokonferencji Science Europe Governing Board.