Udział dyrektora w wideokonferencji Science Europe Governing Board


piątek, 26 marca 2021

Dwudziestego szóstego marca 2021 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN weźmie udział w wideokonferencji Science Europe Governing Board.