Udział dyrektora oraz przewodniczącego Rady NCN w spotkaniu z Krajową Reprezentacją Doktorantów


środa, 28 kwietnia 2021

Dwudziestego ósmego kwietnia 2021 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN oraz prof. Jacek Kuźnicki, przewodniczący Rady NCN wzięli udział w zdalnym spotkaniu z Krajową Reprezentacją Doktorantów. W trakcie spotkania dyskutowano o ofercie konkursowej NCN skierowanej do młodych naukowców.